header_profiel
De bijdrage
Swentibold ontwikkelt voor locaties niet alleen een vernieuwend concept. Swentibold verricht de realisatie, heeft de middelen om risicodragend te investeren en draagt zorg voor een beheerst proces met een gezonde exploitatie. Swentibold bouwt op een breed netwerk, waarin alle belangrijke partijen in dit vakgebied vertegenwoordigd zijn. Swentibold staat voor kwalitatief maatwerk, met aandacht voor actuele trends, waarbij complexe vraagstukken niet worden vermeden.