header_profiel
Filosofie
In het ontwikkelproces krijgt ieder project, met in acht name van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten, een eigen identiteit mee. De woonconsument met zijn wensen en behoeften is leidend in het plan. Swentibold wil inspireren en leefomgevingen creëren waarin mensen zich prettig voelen, met oog voor detail.

Om blijvend tegemoet te komen aan de wensen van onze kopers, denkt Swentibold vooruit. We richten woningen en hun omgeving zo in dat veranderingen alle vrijheid krijgen. Meer keuzevrijheid en flexibiliteit gedurende het hele proces staan daarin centraal.